Tehnis media group

Gradbenik

Strokovna revija Gradbenik, vodilni slovenski tiskani medij na področju gradbeništva, izhaja že sedemnajsto leto. V njej vsak mesec predstavljamo nasvete, novosti in druge informacije s področja gradbeništva, industrije gradbenega materiala in opreme ter projektiranja. Letno izide 11 številk.


Gradbenik ima tudi redne letne priloge – tematske revije s skupnim naslovom »Trajnostna gradnja in bivanje«, ki jih naročniki dobijo brezplačno: Nizkoenergijske in pasivne hiše, Strehe in kritine, Obnove in sanacije, Betoni in industrijski tlaki.

Naročniki revije so gradbena podjetja, obrtniki, inženiringi, projektantska podjetja, proizvajalci in dobavitelji gradbenega materiala in opreme, strokovna združenja, inštituti, univerze, državna uprava, dijaki, študentje, večji investitorji in posamezniki, povezani z gradbeništvom, predstavljamo pa jo tudi na sejmih Dom, Megra in MOS ter na različnih seminarjih, posvetih in drugih strokovnih prireditvah s področja gradbene dejavnosti.

Leto prvega izida: 1996
Izhajanje: mesečno
Naklada: 5.000 izvodov


Kontakt:
Milan Marčič, glavni in odgovorni urednik
M: +386 31 625 944
T: +386 1 438 24 35
E: milan.marcic@gradbenik.net